بایگانی‌ها موسسه استاندارد ملی آمریکا ANSI

موسسه استاندارد ملی آمریکا ANSI

ASHRAE 15-2013

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه : ASHRAE 15-2013 عنوان :  Safety Standard for Refrigeration Systems and…