بایگانی‌ها استانداردهای انجمن بتن آمریکا ACI

استانداردهای انجمن بتن آمریکا ACI

ACI 315R-18

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ACI 315R-18 عنوان: Guide to Presenting Reinforcing Steel Design…