۵ مقاله از ژورنالهای چینی

پایگاه جامع علوم اطلاعات

شناسه : ۵Articles-28715.1

عنوان : ۵ مقاله از ژورنالهای چینی

Comparison of Dynamical Behavior Between Fine Particles and Aggregates From Coal Combustion

气溶胶微粒声波团聚技术的回顾与展望

燃煤可吸入颗粒物声波团聚效果的实验研究和数值分析

燃煤细颗粒和颗粒团动力学特性的比较

细颗粒物的声凝并数值模拟研究进展

لینک : http://www.cqvip.com/qk/92812x/200711/25937125.html

 قیمت: ۴۸۰۰ تومان (۱۰ درصد تخفیف اعضاء ویژه)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.