دسترسی به منابع علمی دانشگاه Pulaski Technical College

پایگاه جامع علوم اطلاعات: دسترسی به منابع علمی دانشگاه Pulaski Technical College

https://pulaskitech.idm.oclc.org/login

[vip-members]

https://pulaskitech.idm.oclc.org/login

User: chlynch3059
Pass: Seandec23

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کزده و از کپی کزدن خودداری کنید.

[/vip-members]

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.