Small-polaron versus band conduction in some transition-metal oxides

Code=R-4

عنوان : قطبی شدن کوچک در مقابل باند هدایت در برخی از اکسیدهای فلزی عناصر واسطه 

 در این مقاله سعی شده است به بررسی طبیعت انتقال بار آزاد از باندها به مرکز در دو نوع P و n پرداخته شود. اکسیدهای مورد بررسی NiO-CoO و MgO از نوع P و  MnO و Fe2O3 از نوع n هستند. 

ناشر : advances in physics, Taylor & Francis 

 لینک : http://www.tandfonline.com/toc/tadp20/19/77

………………………

[wp_cart:مقالهCode=R-4:price:3000تومان:end]

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.