هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

پایگاه جامع علوم اطلاعات: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

 

اهداف برگزاري کنفرانس

 • آشكار نمودن ضرورت و نقش سرنوشت ساز مديريت دانش سازماني در آينده سازمانها در زمينه مديريت دانش
 • تشويق انديشمندان و صاحبنظران مديريت دانش و حوزه های وابسته به ارائه دستاوردهاي علمي
 • بررسی دستاوردهاي ارزنده مديران و كارشناسان سازمانها و شركتهای مختلف در زمينه مديريت دانش
 • جلب نظر سياستگذاران عالي و مديران ارشد دولتي و خصوصی نسبت به مديريت دانش


مزاياي شرکت در کنفرانس

 • آشنائي با مقدمات، پيش نيازها و ضرورت هاي مديريت دانش سازماني
 • آشنائي با اصول و مباني، استراتژي ها، چشم اندازهاي آتي مديريت دانش سازماني
 • آشنائي با نقش و جايگاه مديريت دانش در بخش ها و صنايع مختلف كشور
 • شناخت نقش و جايگاه مديريت دانش در عرصه ملي و بين المللي
 • آشنائي با نوآوري هاي تكنولوژيك در مديريت دانش سازمان ها
 • بهره مندي از تجارب بين المللي در مديريت دانش
 • آشنائي با موانع، راهكارها و تجربيات مديريت دانش در سازمان ها
 • تبادل دستاوردهاي جديد ميان مديران کشور

دبیرخانه کنفرانس مدیریت دانش

تلفن دبیرخانه:6-88556492

فکس دبیرخانه:88719960

info@kmiran.com:ایمیل کنفرانس

WWW.KMIRAN.COM

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.