سومیـن گردهمایی تخصصی عارضه یابی جذب تکنولوژی و سرمایه خارجی در صنعت

پایگاه جامع علوم اطلاعات:  سومیـن گردهمایی تخصصی عارضه یابی جذب تکنولوژی و سرمایه خارجی در صنعت

:این گردهمایی رو در رو که با حضور صـدها مـدیر و صنـعتگر بـرگزار می شود،قصد دارد تا بررسی کند:

نقش مدیریت تکنولوژی در توانمند سازی بنگاه ها و ضرورت استقرار نظام جامع مدیریت تکنولوژی ،شناسایی عارضـه های موجود در بنگاه ها با رویکرد ارتقا بهـره وری ،عارضه یابی های قبل و بعد از تحریم شـرکت های ایرانی ،حرکت از دید صنـعتی به فرهـنگ تهاجـمی صادراتی ،ورود شرکت ها در مسیر اشتباه در زمان تحریم و اتخاذ رویکرد استراتژیک به منابع تکنولوژیک بنگاه

جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی از وب سایت همایش دیدن نمایید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.