انتخاب ایران به عنوان هماهنگ کننده منطقه‌ای سامانه اطلاعات مکانی زیستی اقیانوسی


به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت پروژه جهانی سامانه اطلاعات مکانی زیستی اقیانوسی (OBIS) با هدف پر کردن خلاهای موجود به ویژه در حوزه علوم زیستی دریا، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی را به عنوان هماهنگ کننده منطقه‌ای سامانه اطلاعات مکانی زیستی اقیانوسی (OBIS) در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان  انتخاب کرد.


سامانه اطلاعات مکانی زیستی جهانی به عنوان بخشی از بدنه سامانه جهانی داده‌ها و اطلاعات اقیانوسی در کمیسیون بین دولتی اقیانوسی (IOC) ایجاد شده است تا کشورها را در ارزیابی‌های ملی و منطقه‌ای و تشخيص نقاط حاصل خیز تنوع زیستی، یاری کند.


در حال حاضر فاصله سامانه اطلاعات مکانی زیستی اقیانوسی در بیش از 80 کشور و در قالب مراکز منطقه‌ای و با حضور بیش از 3000 محقق در حال فعالیت است.


با توجه به سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در انتشار داده‌ها و اطلاعات طرح‌های پژوهشی، در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تعریف شد تا کلیه اطلاعات زیستی منتشر شده در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان را به مدت یک سال جمع آوری کند.


وجود یک بانک اطلاعاتی زیستی منسجم و هم سو با استانداردهای بين المللی می‌تواند در دراز مدت کشور را در شناخت و رصد گونه‌های مهاجم دریایی که ممکن است از طریق آب توازن کشتی‌ها و يا چسبیدن به پیکره شناورهای بزرگ نفتی و تجاری (بيوفولينگ) منتقل می‌شوند، یاری کند. وجود چنين بانک اطلاعات زيستی در مقیاس جهانی نیز اهمیت فراوانی دارد.

 

پایگاه جامع علوم اطلاعات،منبع خبر:مهر-دانش و فناوری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.