ارائه فناوری کنترل صندوق‌های پست از طریق امواج رادیویی


سعید محمودی – مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر اساس این فناوری را RFID یا امواج رادیویی دانست و گفت: با استفاده از این فناوری ابزاری برای شناسایی و تخلیه صندوق‌های پست ارائه کردیم.


وی با اشاره به فرآیند تحلیه صندوق‌های پست خاطر نشان کرد: ماموران پست برای تخلیه این صندوق‌ها باید در محل حاضر شوند و داده‌های مورد نیاز خود را ثبت کنند.


محمودی ادامه داد: در این طرح به هر یک از صندوق پست ID خاصی به صورت کارت داده می‌شود و ماموران پست با استفاده از یک ترمینال دستی (Handi Terminal) صندوق را قرائت می‌کند.


مجری طرح یادآور شد: با استفاه از Handi Terminal کلیه عملیاتی که مامور پست انجام می‌دهد چون خارج کردن پاکت‌های نامه ‌از صندوق پست را ثبت خواهد کرد.


وی خاطر نشان کرد: با استفاده از این روش می‌توان عملیات مربوط به صندوق‌های پست را به صورت الکترونیکی ردیابی کرد.


محمودی با تاکید بر اینکه این فناوری ویژه شرکت‌های پست است، اضافه کرد: در حال حاضر شرکت‌های پست کلیه استان‌ها ازاین فناوری بهره برداری می‌کنند.

پایگاه جامع علوم اطلاعات،منبع خبر:مهر-دانش و فناوری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.