خودروها به ابزار اندازه گیری باران تبدیل می شوند


به گزارش خبرگزاری مهر، بارش باران می تواند در بخش های مختلف یک منطقه متفاوت باشد. ابزارهای رایج اندازه گیری باران دقیق هستند اما اغلب برای اندازه گیری این میزان تغییر در بارش،  در سطح منطقه بسیار کم توزیع شده اند. داشتن اطلاعات خوب درباره بارش برای پیش بینی و پیشگیری از وقوع سیل مهم است.


“اوو هابرلند” از دانشگاه هانوفر آلمان می گوید استفاده از خودروهای در حال حرکت در اندازه گیری باران می تواند تراکم این شبکه از سیستم های اندازه گیری را به طور چشمگیری افزایش دهد.


اکنون محققان توانسته اند با یک آزمایشگاه مجهز به شبیه ساز باران این ایده خود را به بوته آزمایش بگذارند. آنها خودروهای دارای سیستم های مختلف برف پاک کن را زیر ماشین باران قرار دادند تا دریابند چگونه میزان سرعت برف پاک کن با شدت باران مرتبط است.


این شبیه ساز باران از سیستم آبیاری بارانی استفاده می کند که نازل قابل تنظیم برای شبیه سازی باران های سبک و سنگین را دارد.


در یک مجموعه از آزمایش ها، یک نفر در خودرو قرار گرفت تا سرعت برف پاک کن را به طور دستی و بر اساس میزان دید شیشه جلوی خودرو تنظیم کند.


“احسان ربیعی” نویسنده ارشد این تحقیقات می گوید: این آزمایش نشان داده است که دید جلو نشانگر خوبی برای شدت باران است. اما اندازه گیری ها می تواند به فردی که سرعت برف پاک کن را تنظیم می کند بستگی داشته باشد از این رو نمی تواند خیلی قابل اتکا باشد.


در یک سری آزمایش دیگر، این گروه از محققان از ماشین باران برای آزمایش حسگرهای اوپتیکی نصب شده در بسیاری از خودروهای مدرن به منظور حرکت خودکار برف پاک کن استفاده کردند. این حسگرها از سیستم پرتوهای لیزر فروسرخ استفاده می کنند که تشخیص می دهند چه وقت قطرات باران بر روی سطح ابزار جمع می شوند.


هابرلند می گوید حسگرهای اوپتیکی، باران را در جلوی شیشه خودرو در یک وضعیت مستقیم و مداوم تری اندازه گیری می کند از این رو در حال حاضر آنها می توانند انتخاب بهتری برای حسگرهای بارانی در خودروها باشند.


وی افزود: ارزش استفاده از خودروهای در حال حرکت برای اندازه گیری بارش باران برای کسب دقت بالاتری از اندازه گیری های بارش نیست بلکه برای افزایش تعداد نقاط اندازه گیری است.


نتایج این مطالعات در نشریه هیدرولوژی و علوم سیستم زمین منتشر شده است.

پایگاه جامع علوم اطلاعات،منبع خبر:مهر-دانش و فناوری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.