کسب 2 درصد بازار جهانی زیست فناوری تا 1404/ آمار شرکتهای فعال در بیوتکنولوژی


دکتر حمید رضا طهوری، در گفتگو با خبرنگار مهر بازنگری سند توسعه ستاد توسعه زیست فناوری را از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست و افزود: ابن بازنگری در راستای اهداف افق 1404 است که بر اساس آن باید 3 درصد از بازار جهانی و داخلی محصولات و خدمات زیست فناوری تا سال 1404 در اختیار داشته باشیم.


رئیس کمیته فناوری، تولید و تجاری سازی ستاد توسعه زیست فناوری با بیان اینکه بر این اساس تا افق 1404 باید یک درصد بازار داخلی و 2 درصد بازارهای جهانی محصولات و خدمات زیست فناوری را در اختیار داشته باشیم، اظهار داشت: بر اساس مطالعات انجام شده میزان بازارهای جهانی محصولات و خدمات زیست فناوری تا افق 1404 به عدد 745 میلیارد دلار خواهد رسید که 3 درصد آن بالغ بر 22.5 میلیارد دلار است.


وی با تاکید بر اینکه رسیدن به حجم صادرات 22.5 میلیارد دلار محصولات زیست فناوری غیر ممکن نیست ولی نیاز به الزامات گسترده‌ای دارد، ادامه داد: در حال حاضر بازار جهانی محصولات زیست فناوری 35 میلیارد دلار است که با بازنگری سند توسعه زیست فناوری درصدد رسیدن به اهداف افق 1404 هستیم.


وضعیت کشور در حوزه زیست فناوری


طهوری به بیان وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف زیست فناوری اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر 322 شرکت دانش بنیان در حوزه‌های پزشکی- دارویی، پزشکی-غذایی، خدمات کشاورزی و مواد و تجهیزات در کشور شناسایی شدند.


تفکیک شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه زیست فناوری به لحاظ حوزه فعالیت


عضو ستاد توسعه زیست فناوری توضیح داد: بیشترین تعداد شرکت‌ها در حوزه تجهیزات فعالیت دارند و شرکت‌های تولید کننده محصولات زیست فناوری کشاورزی و  پزشکی- دارویی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.


وی با بیان اینکه از این تعداد 32 شرکت دانش بنیان در مراکز رشد و 71 شرکت در پارک‌های علم و فناوری مستفر هستند، خاطر نشان کرد: بیش از 53 درصد از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه زیست فناوری مستقل هستند به این معنی که این شرکت‌‌ها در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری مستقر نیستند.


وضعیت استقرار شرکت‌های دانش بنیان حوزه زیست فناوری در مراکز پژوهشی


طهوری یادآور شد: در حالی که تنها 10 درصد شرکت‌های دانش بنیان حوزه زیست فناوری در مراکز رشد و 22 درصد در شهرک‌های علم و فناوری مستقر هستند، وضعیت استقرار 47 درصد از این شرکت‌ها نامشخص است.


رئیس کمیته فناوری، تولید و تجاری سازی ستاد توسعه زیست فناوری، به وضعیت پراکندگی شرکت‌های زیست فناوری در اشاره و خاطر نشان کرد: بیشترین تعداد شرکت‌ها در استان تهران مستقر هستند و پس از آن استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و البرز بیشترین شرکت‌های فعال در حوزه زیست فناوری را در خود جای دادند.


تفکیک استان‌ها به لحاظ پذیرش تعداد شرکت‌های دانش بنیان حوزه زیست فناوری


به گفته وی شرکت‌هایی که استان استقرار آنها نامشخص بود در رده نامعین قرار دارند.

                                                                                                                            

پایگاه جامع علوم اطلاعات،منبع خبر:مهر-دانش و فناوری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.