جزئیات ارائه توافقنامه جدید خدمات اینترنت/ تضمین کیفیت سرویس کاربران


به گزارش خبرنگار مهر، چارچوب و ضوابط آیین نامه موافقت‌نامه‌ سطح خدمات ارتباطات داده‌ها که جایگزین مصوبه 90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شده است حقوق متقابل سرویس‌دهنده و سرویس‌گیرنده را شامل می شود و براساس آن ارائه دهندگان اینترنت پیرو ضوابط مشخص ملزم به ارائه SLA به کاربران می شوند.


تدوین این آیین نامه با هدف شفا‌ف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه ای که کاربران برای شبکه‌های ارتباطات داده‌ها می پردازند و نیز رعایت حقوق مشتریان صورت گرفته است.


در این آیین نامه مطابق یک قرارداد دوجانبه به شاخص‌هایی از جمله ساعت کاری موثر، قطعی کامل، پهنای باند تضمین شده، زمان کاهش سطح کیفیت خدمات، زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مجاز، زمان کاهش سطح کیفیت خدمات غیرمجاز و حقوق متقابل سرویس دهنده و سرویس گیرنده پرداخته شده است و پارامترهاي كيفيت خدمات توافق شده و نحوه اندازه گيري تخطي از سطح خدمات و ضمانت هاي اجرايي آن تعيين می شود.


براین اساس خدمت دهنده موظف خواهد بود براساس استانداردهاي اعلام شده پارامترهاي كيفيت خدمت را اندازه گيري كند و به منظور پاسخگويي در زمان مناسب، يك مركز پاسخگويي با تعداد خطوط و اپراتورهاي پاسخ دهنده كافي ایجاد کند.


قطعي هاي ناشي از حوادث طبیعی، قطعي هايي كه به واسطه خرابي تجهيزات خدمت گيرنده باشد، قطعي هايي كه بنا به درخواست خدمت گيرنده باشد، قطعي هاي ناشي از عدم پرداخت صورتحساب و قطعي هاي ناشي از صدور احكام توسط مراجع قضايي و يا امنيتي كشور و يا ساير مراجع ذيصلاح، مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نخواهد بود.

پایگاه جامع علوم اطلاعات،منبع خبر:مهر-دانش و فناوری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.