پسورد دسترسی آنلاین به کتابهای کتابخانه ProQuest Ebook Central از طریق دانشگاه تورنتو کانادا


کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: پسورد دسترسی آنلاین به کتابهای، کتابخانه ProQuest Ebook Central از طریق دانشگاه تورنتو کانادا

https://ebookcentral.proquest.com/lib/utoronto/home.action

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،

در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کرده و از کپی کردن خودداری کنید.

با توجه به اینکه استفاده از این پسوردها برای عموم آزاد است، مدت زمان استفاده از آنها محدود است و ممکن است بعد از گذشت زمانی باطل شوند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.