فریب های پدر پولدار

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس:

 

متاسفانه، مردمی که به باورهای قدیمی و تاریخ گذشته خود چسبیده اند-باورهایی مثل داشتن امنیت شغلی، خانه، پس انداز و یک برنامه بازنشستگی-همان هایی هستند که در گرداب این بحران جهانی مالی بیشترین ویرانی و ضرر و زیان نصیبشان می شود.

تنها عده اندکی به این واقفند که باید باورهای خود را عوض کنند. اما به علت نبود یک آموزش مالی صحیح، آنان نمی دانند چه باید بکنند یا چگونه تغییر کنند.

مسئولیت آینده مالی خود را در دست گیرید.

دانشگاه به شما یاد می دهد چگونه کارمند باشید. اگر می خواهید ثروتمند شوید، روی مدرسه حساب باز نکنید.

آنچه موجب موفقیت شما می شود نه رفتن به دانشگاه بلکه کسب دانش مالی است. اینکه چگونگی عملکرد پول را فراگیرید و بیاموزید چگونه می توانید کاری کنید که پول برای شما کار کند.

به زبان پول سخن بگویید تا موفق باشید.

 

کتاب: فریب های پدر پولدار

نویسنده: رابرت کیوساکی

مترجم: مامک بهادر زاده

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.