راحت بگویید نه!

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس:

 

جواب نه، اگر برحسب اعتقاد داده شود، بسیار موثرتر از جواب مثبتی است که برای خرسندی دیگران و بدتر از آن به منظور رهایی از هرگونه مشقت بر زبان جاری می کنیم.

به منظور اینکه بتوانید در برابر مسائل حیاتی ایستادگی کنید، خواسته های خود و دیگران را به حقیقت تبدیل کنید، باید این قدرت را داشته باشید که به برخی از تقاضاها پاسخ نه بدهید.

این روزها گفتن نه، بزرگترین درگیری زندگی هاست.

درختان می توانند آموزگار خوبی برای شما باشند که از آن ها یاد بگیرید چگونه روی پای خود بایستید و حرفتان را به زبان بیاورید. درخت ها آگاهند که چگونه استوار و مستحکم بایستند. آگاهند که چگونه ریشه ها را در اعماق خاک فرو برده و شاخ برگ هایشان را به اوج آسمان بفرستند.

 

برای هر بار گفتن بله، لازم است که هزاران بار بگویید نه!

 

کتاب: راحت بگویید نه! 

نویسنده: ویلیام یوری

مترجم: ندا بهرامی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.