دوباره فکر کن

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس

 

آغازگرها فارغ از این مسئله که کجا به دنیا آمده اند با شک و تردیدهایی برای آغاز کار خود مواجه هستند، ما می توانیم با وجود همه تردیدهایی که داریم برای پیشروی رو به جلو به یکدیگر کمک کنیم.

هرکسی فارغ از اینکه کسب و کار خودش را دارد یا در رویای آن است، مدیر است یا کارمند، در کشوری پیشرفته زندگی می کند یا ساکن کشوری فقیر است، موفق است یا ناموفق همواره با تردیدها و ابهاماتی برای ادامه کار مواجه است. تردیدهایی که بعضا سال ها همراه آنها است و پاسخ روشنی برای آنها پیدا نمی کند. این کتاب یک پاسخ مشخص برای برخی از این تردیدها است.

این کتاب بر پایه تئوری دانشگاهی نوشته نشده است، بلکه بر مبنای تجربیات عملی ما است. ما کسب و کار خود را از حدود ده سال پیش شروع کردیم. در طول این مسیر، دو رکود اقتصادی، یک پدیده ترکیدن حباب در بازار و تغییرات مدل کسب و کار را تجربه کرده ایم و با وجود فراز و نشیب هایی که پیش بینی می شد، در تمام شرایط سودآور بوده ایم.

 

دوباره فکر کن – یه جور دیگه هم ممکنه

نویسندگان: جیسون فرید، دیوید هینمیر هنسون

مترجمین: عزیز میردار، سید محمد اعظمی نژاد 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.