همایش هزاره سوم

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس

 

چهارسالانه همایش معماری، عمران وشهرسازی در مهرماه ۱۳۹۷برگزار میشود.

چهارسالانه همایش معماری، عمران وشهرسازی-کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس

 

پنجمین کنفرانس بین المللی معماری وشهرسازی پایدار دبی-مصر در اسفندماه ۹۷ برگزار می شود.

 

پنجمین کنفرانس بین المللی معماری وشهرسازی پایدار-کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینسپنجمین همایش بین المللی معماری و شهرسازی پایدار دبی: http://camuconf.com

و چهارمین همایش بین المللی عمران معماری و شهرسازی در آغازه هزاره سوم: http://iacut.com

نشریه علمی تخصصی ایوان چهارسو: http://www.echjournal.org

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.