کنفرانس مدیریت منابع انسانی

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینسکنفرانس مدیریت منابع انسانی

بزرگترین گردهمایی مدیران منابع انسانی کشور
زمان: ۴ و ۵ آبان ماه ۱۳۹۵
مکان: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دبیر علمی: دکتر آرین قلی پور
ارائه گواهینامه معتبر از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تلفن های های تماس با دبیرخانه : ۸۸۲۲۰۵۳۷ – ۸۸۲۲۹۷۳۳ – ۸۸۲۲۹۹۰۱
اهداف کنفرانس:
  • بررسی چالش های منابع انسانی در بنگاههای کسب وکار
  • بررسی آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی حوزه مدیریت منابع انسانی
  • تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه منابع انسانی
  • توسعه تکنیک های مدیریت منابع انسانی در سازمانهای کشور
  • ارتقا و توسعه و ترویج دانش منابع انسانی

hrmconf.com

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.