گردهمایی بزرگ برنامه نویسان ایران به روایت تصویر

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس:  گردهمایی بزرگ برنامه نویسان ایران به روایت تصویر

این گردهمایی در آخرین پنچشنبه مردادماه ۱۳۹۵ برگزار شد.

دانلود کتابچه مقالات همایش:  http://coderconf.org/fa/coderconf-01.pdf

عکس های زیر توسط یکی از اعضای کتابخانه گرفته شده است:

 

گردهمایی بزرگ برنامه نویسان ایران-کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس گردهمایی بزرگ برنامه نویسان ایران-کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس گردهمایی بزرگ برنامه نویسان ایران-کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس گردهمایی بزرگ برنامه نویسان ایران-کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس گردهمایی بزرگ برنامه نویسان ایران-کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس گردهمایی بزرگ برنامه نویسان ایران-کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس گردهمایی بزرگ برنامه نویسان ایران-کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس گردهمایی بزرگ برنامه نویسان ایران-کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس گردهمایی بزرگ برنامه نویسان ایران-کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس گردهمایی بزرگ برنامه نویسان ایران-کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس گردهمایی بزرگ برنامه نویسان ایران-کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.