کامیون های نسل آینده

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس:

 

به گزارش خبرگزاری مهر، یک شرکت اروپایی کامیون های مفهومی را طراحی کرده که از آن به عنوان نسل آینده یاد می شود. در این فیلم دو نوع کامیون مربوط به نسل آینده را می بینید که نوع اول آن برقی و خودران است و این کامیون می تواند به صورت خودکار بارگیری کند.

طراحی نوع دوم کامیون مفهومی، از نوعی غیر خودران است و در قسمت کابین آن هیچ پنجره ای وجود ندارد و راننده در فضای سرباز قرار می گیرد تا به محیط اطراف خود احاطه و تسلط داشته باشد و اینکه کابین آن مانند هواپیمای جت جنگنده است.

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.