پسورد دسترسی به ژورنالها و کتابهای ناشر علمی Karger خریداری شده توسط دانشگاه University Hospitals of Cleveland

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: پسورد دسترسی به ژورنالها و کتابهای ناشر علمی Karger خریداری شده توسط دانشگاه University Hospitals of Cleveland

http://karger.com/

username: corelib
password: corelib

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کرده و از کپی کزدن خودداری کنید.

با توجه به اینکه استفاده از این پسوردها برای عموم آزاد است، مدت زمان استفاده از آنها محدود است و ممکن است بعد از گذشت زمانی باطل شوند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.