پسورد دسترسی به ژورنالهای سایت SAGE Publications خریداری شده توسط دانشگاه Shaqra University

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: پسورد دسترسی به ژورنالهای سایت SAGE Publications خریداری شده توسط دانشگاه Shaqra University

http://online.sagepub.com/login

username: shaqra
password: sageonline

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کرده و از کپی کزدن خودداری کنید.

با توجه به اینکه استفاده از این پسوردها برای عموم آزاد است، مدت زمان استفاده از آنها محدود است و ممکن است بعد از گذشت زمانی باطل شوند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.