پسورد دسترسی به کتاب الکترونیکی در زمینه گرایش های پزشکی

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس: پسورد دسترسی به ۶۷۸ ژورنال و ۵۵۳ کتاب الکترونیکی در زمینه گرایشهای پزشکی از سایت بزرگ ovid.com

http://ovidsp.ovid.com/

username: actot
password: Pr3s3nt

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کرده و از کپی کزدن خودداری کنید.

با توجه به اینکه استفاده از این پسوردها برای عموم آزاد است، مدت زمان استفاده از آنها محدود است و ممکن است بعد از گذشت زمانی باطل شوند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.