پسورد دسترسی به منابع علمی دانشگاه HAS University of Applied Sciences

پایگاه جامع علوم اطلاعات: پسورد دسترسی به منابع علمی دانشگاه HAS University of Applied Sciences

http://ezproxy.has.nl/login

username: login
password: login
http://ezproxy.has.nl/logout

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کرده و از کپی کزدن خودداری کنید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.