پسورد دسترسی به منابع علمی دانشگاه Assam Agricultural University

پایگاه جامع علوم اطلاعات: پسورد دسترسی به منابع علمی دانشگاه Assam Agricultural University

http://ezproxy.aau.ac.in:2048/login

username: test
password: test

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کرده و از کپی کزدن خودداری کنید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.