روشهای کنترل کیفیت محصولات متالورژی پودر

کتابخانه الکترونیکی DataScience : روشهای کنترل کیفیت محصولات متالورژی پودر

 

کیفیت و قابل اطمینان بودن قطعات متالورژی پودر مثل قطعات دیگر مهندسی باید یکی از ویژگی های اصلی محصولات باشد. تغییر در کیفیت قطعات ساخته شده امری غیر قابل اجتناب است. بنابراین باید تصمیمات لازم در مورد استاندارد کیفیت و قابل اعتماد بودن قطعه نهایی و همچنین هزینه هایی که در این راه پرداخت خواهد شد گرفته شود. بعضی از جوانب مهم در کیفیت نقشه ساخت و تولید شامل موارد زیر خواهد بود :

 

–  انتخاب دستگاهها، فرایند و ابزاری که قادر به حفظ تلرانس باشد.

–  انتخاب وسایل و آلاتی که برای کنترل فرایند دقت کافی داشته باشند.

–  برنامه ریزی برای اطلاعات ساخت و معیارهای بازرسی.

–  برنامه ریزی برای کنترل کیفیت فرایندها.

 

از این رو برنامه ریزی برای کنترل کیفیت محصولات بخش بسیار مهمی در هر صنعت می باشد. در واقع کنترل کیفیت می تواند در سه مرحله انجام شود. اولین مرحله تأیید مواد خام مطابق با استانداردهای مربوطه است. دومین مرحله چک کردن قطعات ساخت در قسمت تولید خود کارخانه می باشد. در آخر محصولات نهایی در یک محیط اجرایی تست می شوند تا مطمئن شوند که می توانند برای هدف مربوطه به خوبی عمل کنند.

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.