بررسی دستاوردهای فضایی در دومین نشریه فناوری معاونت علمی


به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی معاونت علمی و فناوری دومین شماره ماهنامه فناوری و نوآوری با رویکردی خبری، پژوهشی، آموزشی و ترویجی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی پرویز کرمی منتشر شد.


در این شماره پرونده “ایران در مسیر فضا” و بررسی دستاوردهای فضایی ایران در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا گزارشی ویژه از “نمایشگاه هوافضای ماکس 2013” آمده است و در بخش “مدیریت نوآوری” ضمن آشنایی با مدیریت نوآوری به این سوال پاسخ داده شده که آیا می‌توان نوآوری را مدیریت کرد.

پایگاه جامع علوم اطلاعات،منبع خبر:مهر-دانش و فناوری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.