Phase Change Materials

 Code=R-1

عنوان : مواد با قابلیت تغییر فاز

تغییر فاز مواد (PCMs) حداقل می تواند به دو فاز آمورف و کریستالی تقسیم شود و مواد می توانند میان این دو فاز تغییر کنند. این فازهای متفاوت دارای خواص فیزیکی متمایزی از جمله هدایت حرارتی، بازتاب نور، دانسیته و هدایت الکتریکی هستند. این تفاوتها و قابلیت تغییر فازها به همدیگر، به مواد توانایی ذخیره اطلاعات را می دهند. دیسک های قابلیت کپی برداری فشرده و دیسکهای مختلف دیجیتالی، اطلاعات را در فیلمهای نازکی از مواد با قابلیت تغییر فاز ذخیره می کنند. این مقاله به مرور مجموعه ای منحصر به فرد از خواص این نوع مواد و مرور کاربردهای حال حاضر آنها و کاربردهای آینده آنها می پردازد.

ناشر :  Annual Review of Materials Research

لینک : http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-matsci-082908-145405

 

—————————

[wp_cart:مقاله Code=R-1:price:3000تومان:end]

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.