بررسی مبانی آنالیز عددی در قالب کتاببررسی مبانی آنالیز عددی در قالب کتاب

به گزارش ایبنا، کتاب حاضر بر اساس محتوای درس مبانی آنالیز عددی که یکی از درس‌های الزامی هر سه رشته دانشگاهی ریاضیات و کابرد‌ها، آمار و کاربرد‌ها و علوم کامپیوتر است، در پنج فصل برای استفاده دانشجویان تدوین شده است.

نویسنده در این کتاب به توصیف، تحلیل و طراحی روش‌هایی می‌پردازد که جواب‌های عددی مسایلی را به‌دست می‌دهند که به کمک ریاضیات مدل‌سازی و فرمول‌بندی شده‌اند.

خوانندگان در این کتاب با حل عددی معادلات غیر‌خطی، حل عددی دستگاه معادلات خطی و غیر‌خطی و درون‌یابی و مشتق‌گیری آشنا می‌شوند.

فصل نخست کتاب به خطاها و انواع آن در ریاضی اشاره دارد. حل عددی معادلات غیر‌خطی در فصل دوم کتاب بررسی شده است. بابلیان در ادامه این فصل به مسایل کاربردی و تعیین ریشه‌های تکراری اشاره کرده است.

فصل سوم این کتاب نیز به موضوع حل عددی دستگاه معادلات خطی و غیر‌خطی و تشریح مسایلی مانند دستگاه‌های بالا‌دستی، روش حذفی گاوس و دستگاه‌های خاص پرداخته است.

در فصل‌های چهارم و پنجم کتاب، درون‌یابی و انواع آن در ریاضیات و برازش منحنی در کنار مشتق‌گیری و انتگرال‌گیری عددی برای خوانندگان کتاب تشریح شده است.

کتاب مبانی آنالیز عددی با شمارگان یک هزار نسخه‌ در 263 صفحه، به قیمت 14 هزار و 500 تومان از سوی انتشارات فاطمی منتشر شد.

پایگاه جامع علوم اطلاعات،منبع خبر:همشهری آنلاین-کتاب

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.