پسورد دسترسی به سایت proquest

پایگاه جامع علوم اطلاعات: پسورد دسترسی به سایت proquest

http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=302&cfc=1

[vip-members]

http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=302&cfc=1

BMRDC93M93  /////  welcome

در صورتی که اعداد پسوردها به صورت فارسی در نمایشگر شما مشاهده شد،در صفحه ورود به منابع آنرا به صورت انگلیسی تایپ کزده و از کپی کزدن خودداری کنید.
[/vip-members]

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.