مرور برچسب

Testing conditions

BS EN 55011:2016

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 55011:2016 عنوان : Industrial, scientific and medical equipment. Radio-frequency disturbance characteristics. Limits and methods of measurement (بیشتر…)

BS EN ISO 4541:1995

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN ISO 4541:1995 عنوان : Metallic and other non-organic coatings. Corrodkote test (بیشتر…)

BS EN 10217-7:2014

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 10217-7:2014 عنوان : Welded steel tubes for pressure purposes. Technical delivery conditions. Stainless steel tubes (بیشتر…)

BS EN ISO 2151:2008

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN ISO 2151:2008 عنوان : Acoustics. Noise test code for compressors and vacuum pumps. Engineering method Grade 2 (بیشتر…)

PD IEC/TR 60977:2008

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : PD IEC/TR 60977:2008 عنوان : Medical electrical equipment. Medical electron accelerators. Guidelines for functional performance characteristics (بیشتر…)

BS 5053:1985

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS 5053:1985 عنوان : Methods of test for cordage and webbing slings and for fibre cores for wire ropes (بیشتر…)

BS EN 1109:2013

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 1109:2013 عنوان : Flexible sheets for waterproofing. Bitumen sheets for roof waterproofing. Determination of flexibility at low temperature (بیشتر…)

BS EN 45502-1:2015

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 45502-1:2015 عنوان : Implants for surgery. Active implantable medical devices. General requirements for safety, marking and for information to be provided by the manufacturer (بیشتر…)

BS EN 15269-5:2014

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 15269-5:2014 عنوان : Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware. Fire…

BS EN 477:1999

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 477:1999 عنوان : Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors. Determination of the resistance to impact of main profiles by falling mass (بیشتر…)