مرور برچسب

PyCon

یک روز پایتونی در روز پایتون

پایگاه جامع علوم اطلاعات: امروز اولین کنفرانس گردهمایی جامعه پایتون بعد از چندین سال تلاش، برگزار شد. این کنفرانس در ساعت 10 صبح با قرائت قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد  و در نهایت با جمع بندی کنفرانس به پایان رسید.…