مرور برچسب

penetrant

AWS B1.10M/B1.10:2009

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : AWS B1.10M/B1.10:2009 عنوان : GUIDE FOR THE NONDESTRUCTIVE EXAMINATION OF WELDS (بیشتر…)