مرور برچسب

Medical equipment

BS EN ISO 11137-2:2015

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN ISO 11137-2:2015 عنوان :  Sterilization of health care products. Radiation. Establishing the sterilization dose (بیشتر…)

CAN/CSA-Z364.1.1-94

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : CAN/CSA-Z364.1.1-94 عنوان : Haemodialysers, Haemofilters and Haemoconcentrators (بیشتر…)

PD IEC/TR 60977:2008

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : PD IEC/TR 60977:2008 عنوان : Medical electrical equipment. Medical electron accelerators. Guidelines for functional performance characteristics (بیشتر…)

BS EN 45502-1:2015

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 45502-1:2015 عنوان : Implants for surgery. Active implantable medical devices. General requirements for safety, marking and for information to be provided by the manufacturer (بیشتر…)