مرور برچسب

mechanical

ASME STS-1 2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ASME STS-1 2016 عنوان: Steel Stacks (بیشتر…)

Sound Intensity, Second Edition

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: Ebook-19517 عنوان: Sound Intensity, Second Edition (بیشتر…)