مرور برچسب

mammographic anti-scatter grids

IEC 60627:2013

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : IEC 60627:2013 عنوان : Diagnostic X-ray imaging equipment - Characteristics of general purpose and mammographic anti-scatter grids (بیشتر…)