مرور برچسب

ip

خبر مهم کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس برای امنیت وب سایت، آی پی (IP) افرادی که تلاش می کنند، دسترسی های غیر مجاز داشته باشند، به طور خودکار بلاک می شود که خوشبختانه این دسترسی های غیرمجاز از خارج از کشور می باشد. به همین دلیل اگر آی پی (IP) دوستان…