مرور برچسب

heat-resistant steel

فولاد نسوز چه نوع فولادی است

کتابخانه الکترونیکی دیتاساینس: فولاد نسوز چه نوع فولادی است؟ فولادهای نسوز در اصل همان فولادهای مقاوم به حرارت (Heat resistant Steel) هستند. همانطور که می دانید خواص استحکامی فولادهای با افزایش درجه حرارت کاهش می یابد.…

Alloing in Foundry

کتابخانه الکترونیکی DataScience شناسه : Articles-21716 عنوان :  OPTIMIZING COMPOSITION OF THE Mg REDUCTION POT ON A COMPUTER The Alloying Reinforced Mechanical Property of Heat-Resistant Steel in Reduction Tank Actuality and Futurity…