مرور برچسب

GPS

پروژه hudway برای نمایش صفحه موبایل روی صفحه نمایش شفاف

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس این دستگاه پیام شخصی شما را بر روی یک صفحه نمایش شفاف طراحی می کند تا دید شما را مختل نکنند. HUDWAY دستگاهی است که تلفن هوشمند شما را به نمایشگر سرفیس متصل می کند. بعد از اتصال گوشی خود به دستگاه ،از…