مرور برچسب

Gamma-radiation

ANS 6.6.1-2015 (R2020)

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ANS 6.6.1-2015 (R2020) (بیشتر…)

BS EN ISO 11137-2:2015

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN ISO 11137-2:2015 عنوان :  Sterilization of health care products. Radiation. Establishing the sterilization dose (بیشتر…)