مرور برچسب

Equipment protection

IEC 60079-2:2014

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: IEC 60079-2:2014 عنوان: Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p (بیشتر…)