مرور برچسب

DNA

نرم افزار شناسایی DNA

پایگاه جامع علوم اطلاعات :نرم افزار شناسایی DNA که توسط اینترپل، قرار است، استفاده شود، Bonaparte نام دارد. این نرم افزار می تواند افراد را از طریق DNA وابستگان شناسایی کند.این نرم افزار، هم اکنون توسط پزشکی قانونی هلند، در حال استفاده است.…