مرور برچسب

diagnostic medical X-radiation

IEC 61331-1:2014

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : IEC 61331-1:2014 عنوان : Protective devices against diagnostic medical X-radiation - Part 1: Determination of attenuation properties of materials (بیشتر…)