مرور برچسب

Designations

BS 3945:1982

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS 3945:1982 عنوان : Specification for main dimensions of sectional beams for warp knitting machines (بیشتر…)

BS EN 10217-7:2014

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 10217-7:2014 عنوان : Welded steel tubes for pressure purposes. Technical delivery conditions. Stainless steel tubes (بیشتر…)

BS EN 12164:2011

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 12164:2011 عنوان : Copper and copper alloys. Rod for free machining purposes (بیشتر…)

BS EN 12449:2012

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 12449:2012 عنوان :Copper and copper alloys. Seamless, round tubes for general purposes (بیشتر…)

BS EN 14891:2012

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 14891:2012 عنوان : Liquid-applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives. Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation…

BS EN 13245-3:2010

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 13245-3:2010 عنوان : Plastics. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVCU) profiles for building applications. Designation of PVC-UE profiles (بیشتر…)

BS EN 13245-1:2010

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 13245-1:2010 عنوان : Plastics. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications. Designation of PVC-U profiles (بیشتر…)

BS EN ISO 14581:2013

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN ISO 14581:2013 عنوان : Fasteners. Hexalobular socket countersunk flat head screws (بیشتر…)

BS EN 12266-1:2012

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 12266-1:2012 عنوان : Industrial valves. Testing of metallic valves. Pressure tests, test procedures and acceptance criteria. Mandatory requirements (بیشتر…)