مرور برچسب

Density

BS EN 771-2:2011

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 771-2:2011 عنوان : Specification for masonry units. Calcium silicate masonry units (بیشتر…)

BS EN 12449:2012

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 12449:2012 عنوان :Copper and copper alloys. Seamless, round tubes for general purposes (بیشتر…)