مرور برچسب

Crashworthiness

SAE MA5070

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : SAE MA5070 عنوان : Hose Assembly, Polytetrafluoroethylene, Para Aramid Reinforced, 21,000 kPa, 135 °C, Beam Seal, 45° to 90°, Metric (بیشتر…)