مرور برچسب

Copper alloys

BS EN 12164:2011

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 12164:2011 عنوان : Copper and copper alloys. Rod for free machining purposes (بیشتر…)

BS EN 12449:2012

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 12449:2012 عنوان :Copper and copper alloys. Seamless, round tubes for general purposes (بیشتر…)