مرور برچسب

Construction materials

BS EN 771-2:2011

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 771-2:2011 عنوان : Specification for masonry units. Calcium silicate masonry units (بیشتر…)

BS EN 13501-5:2005+A1:2009

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 13501-5:2005+A1:2009 عنوان : Fire classification of construction products and building elements. Classification using data from external fire exposure to roofs tests (بیشتر…)

BS EN 13707:2013

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 13707:2013 عنوان : Flexible sheets for waterproofing. Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing. Definitions and characteristics (بیشتر…)

BS EN 1109:2013

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 1109:2013 عنوان : Flexible sheets for waterproofing. Bitumen sheets for roof waterproofing. Determination of flexibility at low temperature (بیشتر…)

BS EN 477:1999

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 477:1999 عنوان : Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors. Determination of the resistance to impact of main profiles by falling mass (بیشتر…)

BS EN 13245-3:2010

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 13245-3:2010 عنوان : Plastics. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVCU) profiles for building applications. Designation of PVC-UE profiles (بیشتر…)

BS EN 13245-2:2008

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 13245-2:2008 عنوان : Plastics. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications. PVC-U profiles and PVC-UE profiles for internal and external wall and ceiling finishes…

BS EN 13245-1:2010

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 13245-1:2010 عنوان : Plastics. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications. Designation of PVC-U profiles (بیشتر…)

BS EN 14581:2004

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : BS EN 14581:2004 عنوان : Natural stone test methods. Determination of linear thermal expansion coefficient (بیشتر…)