مرور برچسب

Conformity assessment

ISO/IEC GUIDE 98-4:2012

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO/IEC GUIDE 98-4:2012 (بیشتر…)

ISO-IEC 17021-2-2016

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ISO/IEC 17021-2:2016 عنوان: Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 2: Competence requirements for auditing and…