مرور برچسب

compressive strength

ACI PRC-214.4-21

کتابخانه الکترونیکی دیتا ساینس شناسه: ACI PRC-214.4-21 (بیشتر…)

Experimental research on strength of plastic concrete

پایگاه جامع علوم اطلاعات شناسه : Articles-9116  عنوان :  Experimental research on the elastic modulus of plastic concrete Experimental research on strength of plastic concrete (بیشتر…)